Adaptacja dzieci i młodzieży z Ukrainy – webinar bezpłatny

0,00 

Celem webinaru jest rozwijanie kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze adaptacji osób doświadczonych stratą, zmianą, traumą.

Drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium w formule online na platformie ClickMeeting.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty