Dostępność cyfrowa w placówce – aktualne wymogi i deklaracja dostępności – webinar prawny

89,00 

Wytyczne dla dostępności treści internetowych, stosowane dla szkół, przedszkoli i placówek, zawarte są w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Zgodnie z art. 5 ustawy podmioty publiczne, czyli m.in. szkoły, przedszkola i placówki prowadzone przez jednostki samorządu, zapewniają dostępność cyfrową przez spełnienie przez ich stronę internetową lub aplikację mobilną wymagań określonych w załączniku do ustawy.

W trakcie szkolenia zostaną wskazane wymagania, jakie muszą spełniać jednostki oświatowe, aby odpowiadać regulacjom ustawy.

 

Webinar dostępny natychmiast

 

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty