Obowiązki opiekuna prawnego względem mieszkańca ubezwłasnowolnionego – webinar

59,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawa cywilnego, która wpływa na zdolność do czynności prawnych danej osoby. Kodeks cywilny wyróżnia: ubezwłasnowolnienie całkowite oraz częściowe.

Podczas szkolenia zostaną omówione niektóre zapisów ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.). oraz Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13. 12. 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169)

W praktyce ubezwłasnowolnienie jest wyrazem: troski, pomocy i opieki wobec osób, które nie potrafią same się o siebie zatroszczyć, pomóc sobie i zaopiekować sobą. Jest również ochroną przed podjęciem decyzji skutkujących niekorzystnymi konsekwencjami.

 


Webinar odbędzie się 23 lutego
w godzinach 14.00–15.30


Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.


Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty
Szkolenia dla szkół
Szkolenia dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dlaczego warto wybrać NODN Akademię Doskonalenia?
Dlaczego warto wybrać NODN Akademię Doskonalenia?
Zobacz produkty
Dlaczego warto wybrać NODN Akademię Doskonalenia?
Nasi prelegenci
Nasi prelegenci
Zobacz produkty