Sygnaliści – nowe obowiązki dyrektorów i procedury prawne – webinar prawny

89,00 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia wspólnych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Pracodawcy, w tym dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, mają obowiązek przyjęcia wewnętrznych procedur ustalających kanały komunikacji zapewniające możliwość bezpiecznego dokonania zgłoszenia przez sygnalistę. Projekt krajowej ustawy wdrażającej Dyrektywę unijną przewiduje natomiast przepisy karne mające zastosowanie w przypadku zaniechania przyjęcia przez pracodawców procedur dotyczących sygnalistów. W trakcie szkolenia przekażemy zatem Państwu, jakie należy wdrożyć procedury i jaki powinny one mieć kształt.

 

Webinar dostępny natychmiast

 

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty