Przemoc domowa – rozpoznawanie symptomów i skuteczne reagowanie.

69,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawne regulujące zadania szkoły/przedszkola w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zwrócona zostanie szczególna uwaga na sytuację i potrzeby dziecka krzywdzonego oraz na symptomy, które o tym krzywdzeniu mogą świadczyć. Uczestnik zostanie przeprowadzony przez całą procedurę „Niebieskich Kart”, pozna swoje zadania zarówno w zakresie wszczynania procedury, jak i w ramach pracy grupy roboczej. Zostaną omówione przykładowe działania szkoły/przedszkola, które będą sprzyjać oddziaływaniom profilaktycznym w zakresie wsparcia wychowawczej roli rodziny.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty