Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów, w tym psychologów, pedagogów i logopedów – webinar prawny

89,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Sejm RP przyjął projekt ustawy wprowadzający standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach. Ustawa ta ma zostać podpisana przez Prezydenta RP w maju, natomiast obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleca stosowanie się do projektowanych standardów i uwzględnienie ich w tworzonych aktualnie arkuszach organizacji jednostek oświatowych.

W trakcie szkolenia wskażemy Państwu, jaka jest minimalna liczba nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, wymagana przez nowe standardy i czy da się ją faktycznie zapewnić już na obecnym etapie tworzenia arkuszy.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty