Opublikowano wzór oświadczenia ws. zwrotu części zawyżonej subwencji oświatowej

28 stycznia 2022
Opublikowano wzór oświadczenia ws. zwrotu części zawyżonej subwencji oświatowej

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające wzór oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Celem rozporządzenia jest usprawnienie procesu zwrotu nienależnie otrzymanych kwot subwencji oświatowej.

JST będą mogły dokonywać zwrotu nienależnych kwot części subwencji ogólnej w terminie do 6 miesięcy licząc od dnia, w którym została wydana ostateczna decyzja w tej sprawie lub złożenia oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Źródło: samorzad.pap.pl