Harmonogram webinarów

Harmonogram webinariów

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  

Webinaria dostępne natychmiast

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS-u – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 39 zł
79 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych Kup dostęp
Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli Kup dostęp
Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. Kup dostęp
Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 39 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Kup dostęp
Nauczyciel – leader, mentor, coach – wpływanie na rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów, w tym psychologów, pedagogów i logopedów – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Uczymy się świata zmysłami! – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Uczniowie z Ukrainy – zasady przyjmowania do placówek, tworzenia oddziałów i otrzymywania dotacji – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek. Kup dostęp
Zaburzenia osobowości i tożsamości u podopiecznych placówek edukacyjnych – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Lisowska 39 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i średnich, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Kierunki terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 39 zł
79 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. Kup dostęp
Przymus bezpośredni w Domu Pomocy Społecznej – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 39 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. Kup dostęp
Współpraca z rodzicem roszczeniowym – webinar Dostępny natychmiast Agata Konarkowska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedszkolnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Zmiany w Prawie oświatowym w 2022 r. – część II – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli publicznych oraz kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych Kup dostęp
Psychologia Pozytywna w szkole – podnoszenie jakości – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Kup dostęp
Kompetencje kluczowe w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. Kup dostęp
Obowiązki opiekuna prawnego względem mieszkańca ubezwłasnowolnionego – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 59 zł
79 zł
Dla terapeutów, opiekunów i pracowników DPS-ów. Kup dostęp
Zachowania ryzykowne młodzieży (legalne używki, uzależnienia behawioralne) – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 59 zł
79 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Kup dostęp
Odpowiedzialność szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów – webinar prawny Dostępny natychmiast Anna Krause 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. Kup dostęp
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 59 zł
79 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Prawa i obowiązki mieszkańca DPS – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł
89 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. Kup dostęp
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł
89 zł
Dla nauczycieli przedszkoli, dyrektorów, konsultantów i doradców metodycznych, jak również pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kup dostęp
Dlaczego im się nie chce? Motywacja w szkole - jak mobilizować uczniów do nauki – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Kup dostęp
Zmiany w Prawie oświatowym w 2022 roku – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Zarządzanie sekretariatem – webinar Dostępny natychmiast Małgorzata Bocian 59 zł
79 zł
Dla pracowników sekretariatów w oświacie i jednostkach administracji publicznej. Kup dostęp
Praktyczne narzędzia TIK w wychowaniu przedszkolnym – webinar Dostępny natychmiast Monika Wisła 59 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach. Kup dostęp
Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 59 zł
79 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. Kup dostęp
Ochrona własności intelektualnej – webinar prawny Dostępny natychmiast Anna Krause 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz pedagogów. Kup dostęp
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 59 zł
79 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. Kup dostęp
Dostępność cyfrowa w placówce – aktualne wymogi i deklaracja dostępności – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i DPS-ów. Kup dostęp
Kodowanie dla najmłodszych – webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I-III Kup dostęp
Jak skutecznie aktywizować uczniów? - metody pracy i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli szkolnych i pedagogów w placówkach psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
EKOLAKI – działania wspierające edukację ekologiczną w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców. Kup dostęp
Inteligencje wielorakie – koncepcja i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych oraz szkolnych. Kup dostęp
Integracja sensoryczna – metody stymulowania zmysłów i formy aktywizacji – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. Kup dostęp
Uczeń ze SPE - Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych. Kup dostęp
Sygnaliści – nowe obowiązki dyrektorów i procedury prawne – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów niepublicznych i publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz domów pomocy społecznej. Kup dostęp
Neurodydaktyka w ujęciu praktycznym – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Kup dostęp
Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasie I-III – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 59 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. Kup dostęp
Uczeń z SPE - trudności edukacyjne i dostosowanie wymagań w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł
89 zł
Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. Kup dostęp
Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 59 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. Kup dostęp
Jak wspierać najmłodsze dzieci w radzeniu sobie z emocjami? – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 59 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. Kup dostęp
Wspomagająca rola wychowawcza placówek oświaty w kontekście rodziny i Covid-19 – pakiet webinarów Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 89 zł
138 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców. Kup dostęp
Wspomaganie wychowawczej roli szkoły w kontekście Covid-19 – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców. Kup dostęp
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodziców Kup dostęp
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Kup dostęp
Nowe zasady nadzoru pedagogicznego od 01.09 – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświaty. Kup dostęp
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 59 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty. Kup dostęp
Dokumentacja pracy nauczyciela szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. Kup dostęp
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych. Kup dostęp
Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty. Kup dostęp
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. Kup dostęp
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinar Dostępny natychmiast Anna Rymaszewska 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. Kup dostęp
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych. Kup dostęp
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświaty publicznych oraz niepublicznych. Kup dostęp
Awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświaty publicznych oraz niepublicznych. Kup dostęp
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty. Kup dostęp
Komunikacja z umierającym, jego rodziną i otoczeniem w DPS - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 59 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie. Kup dostęp
Standaryzacja w DPS - ie - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 39 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie. Kup dostęp
Podstawy wiedzy o ADHD – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Stres i wypalenie pracowników DPS - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, terapeutów i pracowników Domów Pomocy Społecznej. Kup dostęp
Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych w DPS - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla kierownictwa i pracowników Domów Pomocy Społecznej Kup dostęp
Statuty przedszkoli w aktualnym ujęciu prawnym - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów przedszkoli Kup dostęp
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych. Kup dostęp
Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 59 zł
69 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych. Kup dostęp
Statuty szkół w aktualnym ujęciu prawnym - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół Kup dostęp
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole? Dostępny natychmiast Sabina Műller 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole. Kup dostęp
Ocena pracy dyrektora szkoły i przedszkola - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych. Kup dostęp
Prawa i obowiązki mieszkańca DPS - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 59 zł
79 zł
Dla terapeutów, opiekunów i pracowników socjalnych w DPS-ie. Kup dostęp
Rola i zadania pracownika socjalnego w DPS - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 39 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie. Kup dostęp
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. Kup dostęp
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół. Kup dostęp
Ocena nauczyciela przez dyrektora przedszkola i szkoły - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych. Kup dostęp
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. Kup dostęp
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. Kup dostęp
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 39 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. Kup dostęp
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. Kup dostęp
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 moduły Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 199 zł
276 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół. Kup dostęp
Nowe sposoby ćwiczeń pamięci dla osób z demencją i Alzheimerem - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, terapeutów i pracowników DPS. Kup dostęp
Pozytywna dyscyplina - Jak być nauczycielem uprzejmym, ale stanowczo stawiającym granice? - I cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. Kup dostęp
Skuteczna komunikacja nauczyciel - rodzic - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Kup dostęp
Ewaluacja wewnętrzna w szkole - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. Kup dostęp
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Kup dostęp
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. Kup dostęp
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych. Kup dostęp
Odbuduj zespół klasowy! Metody team buildingowe - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów nauczycieli, wychowawców i edukatorów wszystkich poziomów kształcenia. Kup dostęp
Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. Kup dostęp
Joga jako technika wspierająca koncentrację dzieci - webinar Dostępny natychmiast Paulina Wyrwińska 100 zł
139 zł
Dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych Kup dostęp
Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzieży – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kup dostęp
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. Kup dostęp
Cyberbezpieczeństwo w szkole i przedszkolu - kurs e-learningowy Dostępny natychmiast 69 zł
119 zł
Kup dostęp
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli. Kup dostęp
Pozytywna dyscyplina w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Kup dostęp
Innowacje pedagogiczne w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. Kup dostęp
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant  69 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Kup dostęp
Metodyka i praktyka pracy zdalnej w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Kup dostęp
Integracja sensoryczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych. Kup dostęp
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Kup dostęp
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 39 zł
59 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych. Kup dostęp
Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżany 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. Kup dostęp
Postępowanie z depozytami w Domu Pomocy Społecznej - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 89 zł
129 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. Kup dostęp
Alternatywne metody komunikacji mieszkańców DPS w czasie pandemii z rodzinami i środowiskiem Dostępny natychmiast Jakub Cylc 39 zł
59 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. Kup dostęp
Kompetencje cyfrowe w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Iwona Sygut 39 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Kup dostęp
Kreatywne zabawy w czasie pandemii - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 39 zł
59 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. Kup dostęp
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecie Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. Kup dostęp
Indywidualny Plan Wsparcia (IPW) - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, opiekunów i terapeutów w domach pomocy społecznej. Kup dostęp
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 39 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych DPS. Kup dostęp
Jak pomóc dziecku dotkniętemu przemocą domową? - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach i przedszkolach. Kup dostęp
Współpraca z rodzicem roszczeniowym - webinar Dostępny natychmiast Beata Podlewska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. Kup dostęp
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. Kup dostęp
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli. Kup dostęp
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Kup dostęp
Wybrane aplikacje i strony wspierające nauczanie zdalne - webinar Dostępny natychmiast Maciej Daniluk 39 zł
59 zł
Dla nauczycieli szkolnych. Kup dostęp
Dziecko autystyczne w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 39 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. Kup dostęp