Harmonogram webinarów

Harmonogram webinariów

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Superwizja jako narzędzie rozwoju pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej 23-05-31
godz. 14.00-15.30
Ryszard Spychalski 49 zł
69 zł
Dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych  KUP DOSTĘP
Polityka antymobbingowa w placówce oświatowej 23-06-13
godz. 16.00-18.00
Ryszard Spychalski 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych  KUP DOSTĘP
Praca z dzieckiem przebodźcowanym 23-06-14
godz. 17.00-18.30
Monika Hiszpańska 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, pedagogów, psychologów, a także terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  KUP DOSTĘP
Bullying relacyjny – jako szczególna forma przemocy rówieśniczej w szkole. 23-09-12
godz. 16.00-17.30
Małgorzata Budzyńska 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, poradni PPP.  KUP DOSTĘP

Webinaria dostępne natychmiast

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Trening umiejętności społecznych w relacji rodzic - dziecko Dostępny natychmiast Małgorzata Budzyńska 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, poradni PPP. KUP DOSTĘP
Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna w oświacie w praktyce – webinar prawny Dostępny natychmiast Anna Król 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, poradni PPP. KUP DOSTĘP
Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia – webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i poradni PPP KUP DOSTĘP
Ruch kadrowy w placówkach oświaty w 2023 roku – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i poradni PPP KUP DOSTĘP
Trening umiejętności społecznych w relacjach z rówieśnikami – webinar Dostępny natychmiast Małgorzata Budzyńska 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów. KUP DOSTĘP
Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze – webinar Dostępny natychmiast Marta Mielcarek-Przybył 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych KUP DOSTĘP
Arkusz organizacji na rok szkolny 2023/2024 – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów inauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu – webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych KUP DOSTĘP
Zmysłoterapia – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych KUP DOSTĘP
Bajkoterapia – webinar Dostępny natychmiast Agata Konarkowska 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych KUP DOSTĘP
Metody wyciszające dzieci, uczniów i nauczycieli – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych KUP DOSTĘP
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów szkół KUP DOSTĘP
Dostępność cyfrowa w placówce – aktualne wymogi i deklaracja dostępności – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów inauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Sygnaliści – nowe obowiązki dyrektorów i procedury prawne – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów inauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w szkole – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych KUP DOSTĘP
Odprawy dla nauczycieli w ujęciu prawnym – praktyczne wskazówki – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów inauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Cztery pory roku. Edukacja plastyczna w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli KUP DOSTĘP
Muzykoterapia w edukacji dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i specjalistów szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Dodatek inflacyjny a Karta Nauczyciela – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów inauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów szkół KUP DOSTĘP
Klocki jako pomoc dydaktyczna – rodzaje, pomysły, metody pracy – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 69 zł Dla nauczycieli przedszkolnych ZAPISZ SIĘ
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Trening zastępowania agresywnych zachowań – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów. ZAPISZ SIĘ
Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnej – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych ZAPISZ SIĘ
Lex Czarnek 2.0 oraz odpowiedzialność energetyczna dyrektora – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina w wychowaniu przedszkolnym – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla nauczycieli przedszkolnych ZAPISZ SIĘ
Statuty przedszkoli – nowe wymagania – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Statuty szkół – nowe wymagania – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Tańce, łamańce, muzyka, ruch, zabawa – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 69 zł Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej. ZAPISZ SIĘ
Edukacja włączająca w praktyce – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Bańka medialna, komora pogłosowa, fakenews, deepfake – jak krytycznie podejść do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych?– webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów, nauczycieli, szkół, przedszkoli i placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Reforma awansu zawodowego – przepisy przejściowe – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Zrozumieć, by pomagać – praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Prawa autorskie w edukacji – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023 – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Nowe obowiązki dyrektora – środki oddziaływania wychowawczego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego. ZAPISZ SIĘ
Nauczyciel – leader, mentor, coach – wpływanie na rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów, w tym psychologów, pedagogów i logopedów – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Adaptacja dzieci i młodzieży z Ukrainy – webinar bezpłatny Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 0 zł Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Uczymy się świata zmysłami! – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Uczniowie z Ukrainy – zasady przyjmowania do placówek, tworzenia oddziałów i otrzymywania dotacji – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek. ZAPISZ SIĘ
Zaburzenia osobowości i tożsamości u podopiecznych placówek edukacyjnych – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Lisowska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i średnich, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Współpraca z rodzicem roszczeniowym – webinar Dostępny natychmiast Agata Konarkowska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedszkolnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Psychologia Pozytywna w szkole – podnoszenie jakości – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje kluczowe w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli, dyrektorów, konsultantów i doradców metodycznych, jak również pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. ZAPISZ SIĘ
Dlaczego im się nie chce? Motywacja w szkole – jak mobilizować uczniów do nauki – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Praktyczne narzędzia TIK w wychowaniu przedszkolnym – webinar Dostępny natychmiast Monika Wisła 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach. ZAPISZ SIĘ
Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. ZAPISZ SIĘ
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. ZAPISZ SIĘ
Kodowanie dla najmłodszych – webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I-III ZAPISZ SIĘ
Jak skutecznie aktywizować uczniów? - metody pracy i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli szkolnych i pedagogów w placówkach psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
EKOLAKI – działania wspierające edukację ekologiczną w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców. ZAPISZ SIĘ
Inteligencje wielorakie – koncepcja i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych oraz szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Integracja sensoryczna – metody stymulowania zmysłów i formy aktywizacji – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Uczeń ze SPE - Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w ujęciu praktycznym – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasie I-III – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - trudności edukacyjne i dostosowanie wymagań w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Jak wspierać najmłodsze dzieci w radzeniu sobie z emocjami? – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. ZAPISZ SIĘ
Wspomagająca rola wychowawcza placówek oświaty w kontekście rodziny i Covid-19 – pakiet webinarów Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 138 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców. ZAPISZ SIĘ
Wspomaganie wychowawczej roli szkoły w kontekście Covid-19 – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców. ZAPISZ SIĘ
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodziców ZAPISZ SIĘ
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Dokumentacja pracy nauczyciela szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych. ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinar Dostępny natychmiast Anna Rymaszewska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. ZAPISZ SIĘ
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych. ZAPISZ SIĘ
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Podstawy wiedzy o ADHD – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych. ZAPISZ SIĘ
Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych. ZAPISZ SIĘ
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole? Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole. ZAPISZ SIĘ
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów szkół. ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 moduły Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 199 zł
276 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół. KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Jak być nauczycielem uprzejmym, ale stanowczo stawiającym granice? - I cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Skuteczna komunikacja nauczyciel - rodzic - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Odbuduj zespół klasowy! Metody team buildingowe - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów nauczycieli, wychowawców i edukatorów wszystkich poziomów kształcenia. ZAPISZ SIĘ
Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzieży – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Metodyka i praktyka pracy zdalnej w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżany 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje cyfrowe w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Iwona Sygut 69 zł Dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. ZAPISZ SIĘ
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecie Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Jak pomóc dziecku dotkniętemu przemocą domową? - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 0.00 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach i przedszkolach. ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Zaświadczenie ukończenia webinarium - pdf Dostępny natychmiast 4.99 zł ZAPISZ SIĘ
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - dokumentacja - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. ZAPISZ SIĘ
Wybrane aplikacje i strony wspierające nauczanie zdalne - webinar Dostępny natychmiast Maciej Danieluk 69 zł Dla nauczycieli szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Dziecko autystyczne w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ