Harmonogram webinarów

Harmonogram webinariów

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Logorytmika - praktyczne przykłady zajęć 23-09-27
godz. 16.00-17.30
Małgorzata Godorowska 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkola i nauczycieli nauczania początkowego.  KUP DOSTĘP
Przemoc domowa - rozpoznawanie symptomów i skuteczne reagowanie. 23-10-10
godz. 16.00-17.30
Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów szkół/przedszkoli, nauczycieli, specjalistów.  ZAPISZ SIĘ
Ocena pracy nauczyciela - zasady, wskazówki i zastosowanie 23-10-11
godz. 16.00-19.00
Anna Król 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczyciele.  KUP DOSTĘP
Wykorzystanie Minecraft Education Edition w edukacji 23-10-24
godz. 16.00-19.00
Mikołaj Pecheniuk 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów  KUP DOSTĘP
Odpowiedzialność prawna nauczycieli - webinar prawny 23-10-25
godz. 16.00-18.15
Anna Król 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.  KUP DOSTĘP
Sztuczna inteligencja w edukacji - przykłady i narzędzia 23-11-21
godz. 16.00-19.00
Mikołaj Pecheniuk 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów  KUP DOSTĘP

Webinaria dostępne natychmiast

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Awans zawodowy nauczycieli po zmianach - zasady, wskazówki i zastosowanie Dostępny natychmiast Anna Król 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. KUP DOSTĘP
Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela - webinar prawny Dostępny natychmiast Anna Król 69 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. KUP DOSTĘP
Rola i zadania mentora w awansie zawodowym - webinar prawny Dostępny natychmiast Anna Król 89 zł Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którym została powierzona funkcja mentora. ZAPISZ SIĘ
Praca z dzieckiem przebodźcowanym Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 69 zł Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, pedagogów, psychologów, a także terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Polityka antymobbingowa w placówce oświatowej Dostępny natychmiast Ryszard Spychalski 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Superwizja jako narzędzie rozwoju pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej Dostępny natychmiast Ryszard Spychalski 69 zł Dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Bullying relacyjny – jako szczególna forma przemocy rówieśniczej w szkole. Dostępny natychmiast Sabina Muller 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, poradni PPP. ZAPISZ SIĘ
Ruch kadrowy w placówkach oświaty w 2023 roku – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni PPP. ZAPISZ SIĘ
Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna w oświacie w praktyce – webinar prawny Dostępny natychmiast Anna Król 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, poradni PPP. ZAPISZ SIĘ
Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia – webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i poradni PPP ZAPISZ SIĘ
Ruch kadrowy w placówkach oświaty w 2023 roku – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i poradni PPP ZAPISZ SIĘ
Trening umiejętności społecznych w relacjach z rówieśnikami – webinar Dostępny natychmiast Małgorzata Budzyńska 69 zł Dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów. ZAPISZ SIĘ
Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze – webinar Dostępny natychmiast Marta Mielcarek-Przybył 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Arkusz organizacji na rok szkolny 2023/2024 – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów inauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu – webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Zmysłoterapia – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Bajkoterapia – webinar Dostępny natychmiast Agata Konarkowska 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Metody wyciszające dzieci, uczniów i nauczycieli – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów szkół ZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w szkole – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych ZAPISZ SIĘ
Odprawy dla nauczycieli w ujęciu prawnym – praktyczne wskazówki – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów inauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Cztery pory roku. Edukacja plastyczna w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Muzykoterapia w edukacji dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 69 zł Dla nauczycieli i specjalistów szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów szkół ZAPISZ SIĘ
Klocki jako pomoc dydaktyczna – rodzaje, pomysły, metody pracy – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 69 zł Dla nauczycieli przedszkolnych ZAPISZ SIĘ
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Trening zastępowania agresywnych zachowań – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów. ZAPISZ SIĘ
Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnej – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina w wychowaniu przedszkolnym – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla nauczycieli przedszkolnych ZAPISZ SIĘ
Statuty przedszkoli – nowe wymagania – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Statuty szkół – nowe wymagania – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Tańce, łamańce, muzyka, ruch, zabawa – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 69 zł Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej. ZAPISZ SIĘ
Edukacja włączająca w praktyce – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów, nauczycieli, szkół, przedszkoli i placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Reforma awansu zawodowego – przepisy przejściowe – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Zrozumieć, by pomagać – praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Prawa autorskie w edukacji – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Nowe obowiązki dyrektora – środki oddziaływania wychowawczego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego. ZAPISZ SIĘ
Nauczyciel – leader, mentor, coach – wpływanie na rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Uczymy się świata zmysłami! – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Współpraca z rodzicem roszczeniowym – webinar Dostępny natychmiast Agata Konarkowska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedszkolnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Psychologia Pozytywna w szkole – podnoszenie jakości – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje kluczowe w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli, dyrektorów, konsultantów i doradców metodycznych, jak również pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. ZAPISZ SIĘ
Dlaczego im się nie chce? Motywacja w szkole – jak mobilizować uczniów do nauki – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Praktyczne narzędzia TIK w wychowaniu przedszkolnym – webinar Dostępny natychmiast Monika Wisła 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach. ZAPISZ SIĘ
Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. ZAPISZ SIĘ
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. ZAPISZ SIĘ
Kodowanie dla najmłodszych – webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I-III ZAPISZ SIĘ
EKOLAKI – działania wspierające edukację ekologiczną w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców. ZAPISZ SIĘ
Inteligencje wielorakie – koncepcja i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych oraz szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Integracja sensoryczna – metody stymulowania zmysłów i formy aktywizacji – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Uczeń ze SPE - Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w ujęciu praktycznym – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasie I-III – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. ZAPISZ SIĘ
Uczeń ze SPE - trudności edukacyjne i dostosowanie wymagań w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Jak wspierać najmłodsze dzieci w radzeniu sobie z emocjami? – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. ZAPISZ SIĘ
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodziców ZAPISZ SIĘ
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych. ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinar Dostępny natychmiast Anna Rymaszewska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. ZAPISZ SIĘ
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych. ZAPISZ SIĘ
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Podstawy wiedzy o ADHD – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole? Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole. ZAPISZ SIĘ
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów szkół. ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 moduły Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 138 zł
276 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół. KUP DOSTĘP
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecie Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Zaświadczenie ukończenia webinarium - pdf Dostępny natychmiast 4.99 zł ZAPISZ SIĘ
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - dokumentacja - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. ZAPISZ SIĘ