Harmonogram webinarów

Harmonogram webinariów

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Klocki jako pomoc dydaktyczna – rodzaje, pomysły, metody pracy – webinar 2022-12-08
godz. 16.00–17.30
Jolanta Molenda 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkolnych  KUP DOSTĘP
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola – webinar prawny 2022-12-09
godz. 15.00–16.00
Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli  KUP DOSTĘP
Trening zastępowania agresywnych zachowań – webinar 2022-12-12
godz. 16.00–17.30
Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów.  KUP DOSTĘP

Webinaria dostępne natychmiast

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnej – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych KUP DOSTĘP
Lex Czarnek 2.0 oraz odpowiedzialność energetyczna dyrektora – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina w wychowaniu przedszkolnym – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkolnych KUP DOSTĘP
Statuty przedszkoli – nowe wymagania – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli KUP DOSTĘP
Statuty szkół – nowe wymagania – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. KUP DOSTĘP
Tańce, łamańce, muzyka, ruch, zabawa – webinar Dostępny natychmiast Monika Hiszpańska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej. KUP DOSTĘP
Edukacja włączająca w praktyce – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Bańka medialna, komora pogłosowa, fakenews, deepfake – jak krytycznie podejść do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych?– webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli, szkół, przedszkoli i placówek oświaty. KUP DOSTĘP
Reforma awansu zawodowego – przepisy przejściowe – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Zrozumieć, by pomagać – praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Prawa autorskie w edukacji – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023 – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Nowe obowiązki dyrektora – środki oddziaływania wychowawczego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół KUP DOSTĘP
Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli KUP DOSTĘP
Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. KUP DOSTĘP
Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego. KUP DOSTĘP
Nauczyciel – leader, mentor, coach – wpływanie na rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów, w tym psychologów, pedagogów i logopedów – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Adaptacja dzieci i młodzieży z Ukrainy – webinar bezpłatny Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 0 zł Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Uczymy się świata zmysłami! – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Uczniowie z Ukrainy – zasady przyjmowania do placówek, tworzenia oddziałów i otrzymywania dotacji – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek. KUP DOSTĘP
Zaburzenia osobowości i tożsamości u podopiecznych placówek edukacyjnych – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Lisowska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i średnich, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Współpraca z rodzicem roszczeniowym – webinar Dostępny natychmiast Agata Konarkowska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedszkolnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Psychologia Pozytywna w szkole – podnoszenie jakości – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. KUP DOSTĘP
Kompetencje kluczowe w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. KUP DOSTĘP
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli, dyrektorów, konsultantów i doradców metodycznych, jak również pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. KUP DOSTĘP
Dlaczego im się nie chce? Motywacja w szkole – jak mobilizować uczniów do nauki – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. KUP DOSTĘP
Praktyczne narzędzia TIK w wychowaniu przedszkolnym – webinar Dostępny natychmiast Monika Wisła 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach. KUP DOSTĘP
Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. KUP DOSTĘP
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. KUP DOSTĘP
Dostępność cyfrowa w placówce – aktualne wymogi i deklaracja dostępności – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Kodowanie dla najmłodszych – webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I-III KUP DOSTĘP
Jak skutecznie aktywizować uczniów? - metody pracy i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli szkolnych i pedagogów w placówkach psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
EKOLAKI – działania wspierające edukację ekologiczną w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców. KUP DOSTĘP
Inteligencje wielorakie – koncepcja i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych oraz szkolnych. KUP DOSTĘP
Integracja sensoryczna – metody stymulowania zmysłów i formy aktywizacji – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. KUP DOSTĘP
Uczeń ze SPE - Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych. KUP DOSTĘP
Sygnaliści – nowe obowiązki dyrektorów i procedury prawne – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów niepublicznych i publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz domów pomocy społecznej. KUP DOSTĘP
Neurodydaktyka w ujęciu praktycznym – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. KUP DOSTĘP
Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasie I-III – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. KUP DOSTĘP
Uczeń z SPE - trudności edukacyjne i dostosowanie wymagań w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. KUP DOSTĘP
Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. KUP DOSTĘP
Jak wspierać najmłodsze dzieci w radzeniu sobie z emocjami? – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. KUP DOSTĘP
Wspomagająca rola wychowawcza placówek oświaty w kontekście rodziny i Covid-19 – pakiet webinarów Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł
138 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców. KUP DOSTĘP
Wspomaganie wychowawczej roli szkoły w kontekście Covid-19 – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców. KUP DOSTĘP
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodziców KUP DOSTĘP
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. KUP DOSTĘP
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty. KUP DOSTĘP
Dokumentacja pracy nauczyciela szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. KUP DOSTĘP
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych. KUP DOSTĘP
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. KUP DOSTĘP
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinar Dostępny natychmiast Anna Rymaszewska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. KUP DOSTĘP
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych. KUP DOSTĘP
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty. KUP DOSTĘP
Podstawy wiedzy o ADHD – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych. KUP DOSTĘP
Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych. KUP DOSTĘP
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole? Dostępny natychmiast Sabina Műller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole. KUP DOSTĘP
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. KUP DOSTĘP
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół. KUP DOSTĘP
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. KUP DOSTĘP
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 moduły Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 138 zł
276 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół. KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Jak być nauczycielem uprzejmym, ale stanowczo stawiającym granice? - I cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. KUP DOSTĘP
Skuteczna komunikacja nauczyciel - rodzic - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. KUP DOSTĘP
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. KUP DOSTĘP
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. KUP DOSTĘP
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych. KUP DOSTĘP
Odbuduj zespół klasowy! Metody team buildingowe - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów nauczycieli, wychowawców i edukatorów wszystkich poziomów kształcenia. KUP DOSTĘP
Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. KUP DOSTĘP
Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzieży – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. KUP DOSTĘP
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. KUP DOSTĘP
Innowacje pedagogiczne w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. KUP DOSTĘP
Metodyka i praktyka pracy zdalnej w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. KUP DOSTĘP
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. KUP DOSTĘP
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych. KUP DOSTĘP
Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżany 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. KUP DOSTĘP
Kompetencje cyfrowe w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Iwona Sygut 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. KUP DOSTĘP
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecie Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. KUP DOSTĘP
Jak pomóc dziecku dotkniętemu przemocą domową? - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach i przedszkolach. KUP DOSTĘP
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. KUP DOSTĘP
Zaświadczenie ukończenia webinarium - pdf Dostępny natychmiast 4.99 zł ZAPISZ SIĘ
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli. KUP DOSTĘP
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - dokumentacja - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. KUP DOSTĘP
Wybrane aplikacje i strony wspierające nauczanie zdalne - webinar Dostępny natychmiast Maciej Danieluk 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli szkolnych. KUP DOSTĘP
Dziecko autystyczne w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. KUP DOSTĘP