Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty
Szkolenia dla szkół
Szkolenia dla szkół

Szkolenia dla szkoły to źródło wiedzy dla dyrektorów i nauczycieli szkół trafnie odpowiadającej na potrzeby dyrekcji i grona pedagogicznego. Szkolenia odbywają się zarówno w formule zamkniętej, jak i otwartej, w trybie stacjonarnym i online. Przedmiotem szkoleń jest prawo oświatowe, dydaktyka, pedagogika i psychologia.

Zobacz więcej
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli

Szkolenia dla przedszkoli to źródło wiedzy dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli trafnie odpowiadającej na potrzeby dyrekcji i nauczycieli wychowania przedszkolnego. Szkolenia odbywają się zarówno w formule zamkniętej, jak i otwartej, w trybie stacjonarnym i online. Przedmiotem szkoleń jest prawo oświatowe, dydaktyka, pedagogika i psychologia.

Zobacz więcej
Dla przedszkoli
Dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Szkolenia dla poradni to źródło wiedzy dla dyrektorów, pedagogów i psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych trafnie odpowiadającej na potrzeby dyrekcji i kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenia odbywają się zarówno w formule zamkniętej, jak i otwartej, w trybie stacjonarnym i online. Przedmiotem szkoleń jest prawo oświatowe, dydaktyka, pedagogika i psychologia.
Zobacz więcej
Dlaczego warto wybrać NODN Akademię Doskonalenia?
Dlaczego warto wybrać NODN Akademię Doskonalenia?
  • naszymi trenerami są praktycy, eksperci w poszczególnych dziedzinach,
  • podczas prowadzonego szkolenia jest możliwość zadawania własnych pytań,
  • programy modyfikujemy, by dostosować je do oczekiwań naszych Klientów,
  • działamy w taki sposób, by podnosić poziom wiedzy i kwalifikacji w obszarach ściśle związanych z wykonywaną pracą,
  • doskonalimy i rozwijamy warsztat, inspirujemy,
  • każdy uczestnik otrzymuje merytoryczne materiały szkoleniowe, które pozwolą powrócić do omawianych treści,
  • po szkoleniu wszyscy uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia ukończenia szkolenia,
  • Dzięki akredytacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uczestnicy naszych szkoleń mogą skorzystać z dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019r.
Zobacz więcej
Dlaczego warto wybrać NODN Akademię Doskonalenia?
Nasi prelegenci
Nasi prelegenci

Monika Bekker-Goska – specjalistka z długoletnią praktyką, na co dzień pracująca z dziećmi jako terapeuta. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki, a także coach i neurodydaktyk, w trakcie studiów podyplomowych z praktycznej psychologii motywacji.

Urszula Sierżant – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Life&Business coaching WSAiB. Posiada certyfikat CoachWise Essentials Program. Jest certyfikowaną trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Joanna Goc-Matyskiel – z wykształcenia nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od kilku lat kierujący placówkami oświatowymi. Od wielu lat jako metodyk a później dyrektor ds. projektów jest odpowiedzialna za tworzenie standardów wychowawczych i edukacyjnych w największej sieci niepublicznych przedszkoli w Polsce. Edukator Pozytywnej dyscypliny dla rodziców i nauczycieli.

Katarzyna Czubińska – absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, studentka Praktycznej Psychologii Społecznej na SWPS. Edukatorka, trenerka, nauczycielka, a także mentorka i kierowniczka kursów internetowych. Prowadzi zajęcia, kursy z grupami w różnym wieku, swoje doświadczenie przekłada na pracę z nauczycielami/kami, trenerami/kami, edukatorami/kami.

Michał Łyszczarz – prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych

Monika Wisła – trener, szkoleniowiec, coach oraz autor publikacji dla nauczycieli, ekspert w projektach unijnych w ramach wspomagania placówek oświatowych, doradca metodyczny d/s języków obcych

Zobacz więcej
Pozytywne opinie naszych klientów jako dowód uznania
Szkolenia i webinary
Szkolenia i webinary

Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych.

Akademia Doskonalenia Oficyny MM organizuje szkolenia otwarte oraz zamknięte dla przedszkoli oraz szkół w formie stacjonarnej i online. Tematy szkoleń oraz program dostosowane są do indywidualnych potrzeb placówek.

Dowiedz się więcej
Szkolenia i webinary