Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów – webinar prawny

89,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

1 września 2022r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730). Nowelizacja całkowicie modyfikuje obecne zasady awansu zawodowego, jednocześnie wiążąc procedurę awansu z oceną pracy.

Karta Nauczyciela wprowadza zasadę przeprowadzania obowiązkowej oceny nauczyciela w kilku wyraźnie wskazanych w tym akcie przypadkach, w tym w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Ponadto, z uwagi na likwidację oceny dorobku zawodowego, ocena pracy będzie również dokonywana w razie zmiany miejsca zatrudnienia przez nauczyciela.

W trakcie webinaru omówione zostaną nowe zasady dokonywania oceny.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty