Standardy ochrony małoletnich – nowe obowiązki dyrektorów

80.48 zł netto , 23% VAT
99,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nałożyła na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek nowy obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, czyli regulacji określających m.in.:

  • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki;
  • zasady podejmowania interwencji przez placówki oświatowe w razie podejrzenia krzywdzenia małoletniego;
  • procedury składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego.

Procedury te mają uzupełnić istniejący już obowiązek kontroli każdej osoby podejmującej pracę z osobami małoletnimi w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Z punktu widzenia placówki oświatowej nowy obowiązek oznacza konieczność wypracowania nowych standardów zachowań w kontaktach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z   uczniami, jak również opracowania standardów postępowania w razie podejrzenia przestępstwa popełnionego wobec małoletniego.  Oznacza to obowiązek opracowania i wdrożenia od kilku do kilkunastu nowych procedur, w zależności od przyjętych w nich rozwiązań. Dodatkowo nowelizacja wymaga wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontakty z sądem opiekuńczym oraz ustalenia kompetencji osoby przygotowującej personel placówki do stosowania standardów.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty