Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu – webinar

64.22 zł netto , 23% VAT
79,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Podczas szkolenia omówiony zostanie profil ucznia ze spektrum autyzmu (autyzm/zespół Aspergera). Przywołane zostaną aktualne przepisy prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego, które umożliwiają objęcie ucznia adekwatnymi formami pomocy i wsparcia. Analizie poddane będą różne formy pomocy uczniowi, w tym sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych, w kontekście obserwowanych ograniczeń i trudności ucznia w przyswajaniu wiadomości i umiejętności. Omówione zostaną zasady współpracy z rodzicami uczniów, zarówno na etapie diagnozy ucznia, jak i wdrożenia pomocy w placówce.

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty