Nowe obowiązki dyrektora – środki oddziaływania wychowawczego – webinar prawny

80.48 zł netto , 23% VAT
99,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Prezydent 20 lipca podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która ma zastąpić obecny akt dotyczący tej materii, czyli ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r. Warto zapoznać się z założeniami, ponieważ nowy akt dotyczy również obowiązków dyrektorów jednostek oświatowych.

W myśl ustawy dyrektor będzie miał prawo zastosować wobec nieletniego „środek oddziaływania wychowawczego” w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Dyrektor zostaje zatem wyposażony w niektóre z tych uprawnień, które obecnie posiada sąd rodzinny – może przykładowo zlecić uczniowi wykonanie określonej pracy. Dyrektor szkoły, do której nieletni uczęszcza, będzie miał możliwość podjęcia oddziaływań wychowawczych we własnym zakresie – bez konieczności zawiadamiania sądu rodzinnego lub policji o przejawie demoralizacji lub popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego (poza czynami zabronionymi wyczerpującymi znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego). Decyzja, czy z takiej możliwości skorzystać będzie należała zatem wyłącznie do dyrektora szkoły jako podmiotu odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie placówki.

W trakcie szkolenia dowiesz się, jak nowe regulacje stosować w praktyce, czy dyrektor ma obowiązek stosowania środków wychowawczych przewidziany w ustawie i czy istnieją konsekwencje ich niestosowania.

Treści webinaru są zaktualizowane o stan prawny na dzień organizacji szkolenia.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty