Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela – webinar prawny

80.48 zł netto , 23% VAT
99,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadza prawo do wcześniejszej emerytury dla określonej grupy nauczycieli, określając jednocześnie zasady zatrudniania nauczycieli emerytów. Nowelizacja doprecyzowuje i uzupełnienia regulacje wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2022 r., którą wprowadzone istotne zmiany w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczycieli niemających przygotowania pedagogicznego, a także zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, którzy przed 1 września 2022 r. zmienili  miejsce pracy. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione również zmiany dotyczące modyfikacji sposobu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole, poszerzenia katalogu form kształcenia, które uprawniają cudzoziemców lub obywatela polskiego zamieszkałego na stałe za granicą do uzyskania certyfikatu znajomości języka polskiego bez zdania egzaminu. Prowadzący przedstawi również zasady  uzyskiwania bonu przez nauczycieli na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Webinar dostęny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty