Zmiany w statucie szkoły i przedszkola. Część II: Prawa i obowiązki uczniów

80.48 zł netto , 23% VAT
99,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Znajomość praw dziecka, ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej stanowi jedno z kryterium oceny pracy nauczyciela. Dyrektor szkoły z kolei odpowiada za tworzenie warunków do respektowania prawa dziecka i ucznia, w tym praw ucznia niepełnosprawnego oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach. Obowiązkiem nauczyciela jest zatem nie tylko znajomość i respektowanie praw dziecka, lecz także upowszechnianie wiedzy o tych prawach. Celem szkolenia jest zatem przedstawienie problematyki praw dziecka oraz ucznia wynikających zarówno z prawa międzynarodowego, jak i regulacji krajowych.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wymogi dotyczące regulacji statutowych obejmujące obszar praw i obowiązków ucznia, w szczególności obowiązek usprawiedliwiania nieobecności, wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych czy zasad ubierania się w szkole.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty