Odpowiedzialność prawna nauczycieli – webinar prawny

80.48 zł netto , 23% VAT
99,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Stosownie do treści art.  75 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie godności zawodu lub obowiązków nauczyciela, określonych w art. 6 KN. Ustawodawca określił, że przedmiotem postępowania dyscyplinarnego jest naruszenie przez nauczyciela obowiązków lub godności zawodu, przy czym sformułowanie „uchybienie godności zawodu lub obowiązków nauczyciela” należy uznać za niedookreślone. Obowiązki nauczyciela, wskazane w art.  6 KN, charakteryzują się wysokim poziomem ogólności i niedoprecyzowania. Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności prawnej nauczyciel, w szczególności odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej, ze wskazaniem czynów stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, jak i nałożenia kary porządkowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z rodzajami przestępstw, które są częstokroć popełniane przez nauczycieli, a także regulacjami dotyczącymi ochrony prawnej funkcjonariusza publicznego. Prowadząca w trakcie szkolenia przedstawi rodzaje czynów, za które faktycznie nauczyciele ponieśli odpowiedzialność dyscyplinarną.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty